Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi
Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi

PROF. DR. HÜROL FIŞILOĞLU İLE AİLE VE EVLİLİK TERAPİSİ EĞİTİMİ


 

1. DÜZEY EĞİTİMİ (TEMEL EĞİTİM)


Eğitimin Amacı:

Çalışma alanlarının gerekleri olarak Aile ve Evlilik Terapileri konusunda bilgilenmek isteyenleri, konunun temel boyutları içerisinde hem teorik hem de pratik düzeyde bilgilendirmek.

Eği̇ti̇mi̇n İçeri̇ği̇:

 • Sistem yaklaşımı

 • Aile sistemi

 • Sağlıklı-sağlıksız aile

 • Değerlendirme

 • Aile terapisi süreci

 • İlk görüşme

 • Müdahale prensipleri (genel)

 • Minuchin’in yaklaşımı

 • Bowen’in yaklaşımı

 • Satir’in yaklaşımı

 • Müdahale teknikleri (Genogram, Yeniden tanımlama, Ödev verme,

 • İletişim becerileri – iyi iletişim özellikleri, farklılıkları çözme, karar verme süreci Metafor kullanımı)

Eği̇ti̇mi̇n İçerdi̇ği̇ Akti̇vi̇teler:

Bilgilendirme, grup katılımı, uygulamalı çalışma, video gösterimi

Süre:

40 saat (5 gün, günde 8 saat) (9:00 – 17:00 saatleri)

Katılımcılar:

Eğitime psikolojik sağlık alanında hizmet veren psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, aile hekimi, psikiyatr ve çocuk gelişimcileri ile ilgili bölümlerin son sınıf öğrencileri katılabileceklerdir.

Ücret:

2.950 TL

Kontenjan:

30 kişi

Veri̇lecek Belge:

Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu tarafından imzalanan “İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü” tarafından verilecek katılım belgesi.

 

2. DÜZEY EĞİTİM: UYGULAMALI EĞİTİM – KONU VE VAKA ÇALIŞMALARI


Eği̇ti̇mi̇n Amacı:

Aile-evlilik terapisi kursunun birinci düzeyini tamamlamış katılımcıların özellikle uygulama gereksinimlerine yönelik çalışmak. Bu amaca yönelik olarak ailelerin, evliliklerin ve ilişkilerin yaşadıkları sorunlardan bazıları seçilecek ve (teorik bilginin üzerine) pratikte bu sorunlarla nasıl çalışılacağı üzerinde durulacaktır. Değişik vaka örnekleri ve aile-evlilik terapisinde kullanılan teknikler kursun amacına ulaşmak için kullanılan araçlar olacaktır.

Eği̇ti̇mi̇n İçeri̇ği̇:

 • Katılımcıların ortak olarak belirlediği konular

 • Aile-evlilik terapisinde kullanılan teknikler

 • Katılımcıların getirdiği vaka örnekleri

 • Film analizi

 • Evlilik Terapisi: İlişki Pusulası Modeli

 • İçerik H. Fışıloğlu’nun İlişki Pusulası Modeli olarak isimlendirdiği kendi uygulamalarına bağlı olarak aşağıdaki konuları kapsayacaktır:

 • Terapi süreci:

 • İlk görüşme öncesi

 • İlk görüşme seansı

 • Terapi seansları:

– İlişki Pusulasının çalışılması

– Terapi konularının çalışılması

 • Sonlandırma seansı

 • Sonlandırma sonrası

Yukarıda belirtilen konular kapsamında verilecek ödevler, iletişim (iletişim, farklılıkları çözmek, karar verme süreci) ve metafor kullanma teknikleri üzerinde durulacaktır.

Eği̇ti̇mi̇n İçerdi̇ği̇ Akti̇vi̇teler:

Bilgilendirme, grup katılımı, uygulamalı çalışma, CD / Video gösterimi

Süre:

40 saat (5 gün, günde 8 saat) (9:00 – 17:00 saatleri)

Katılımcılar:

1. Düzey Temel Eğitimi tamamlayanlar.

Ücret:

2.950 TL

Kontenjan:

30 kişi

Veri̇lecek Belge:

Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu tarafından imzalanan “İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü” tarafından verilecek katılım belgesi.

 

3. DÜZEY EĞİTİM: SÜPERVİZYON


Eği̇ti̇mi̇n Amacı:

Aile & Evlilik Terapisi Eğitiminin I. ve II. Düzeyini tamamlamış olan katılımcıların eğitimini

uygulama alanında tamamlamak.

Eği̇ti̇mi̇n İçeri̇ği̇:

Katılımcılar tarafından eğitim amaçlı yapılan uygulamaların değerlendirilmesi ve onlarla ilgili süpervizyon.

Eği̇ti̇mi̇n İçerdi̇ği̇ Akti̇vi̇teler:

Katılımcıların uygulamaları ve onlarla ilgili süpervizyon.

Süre:

40 saat (5 gün, günde 8 saat) (9:00 – 17:00 saatleri)

Katılımcılar:

Aile ve Evlilik Terapisi Eğitiminin I. ve II. Düzeyini tamamlamış olan katılımcılar. Katılım için eğitmenin onayı gerekmektedir.

Ücret:

5.900 TL

Kontenjan:

15 kişi

Veri̇lecek Belge:

2 belge verilecektir: 

1. Üçüncü düzeye katılım belgesi (Katılım belgesi katılımcıların katıldıkları saati belirtilecektir. 32 saatten daha az katılanlara katılım belgesi verilmemektedir.)

2. Katılımcının eğitimin tüm düzeylerini tamamladığına dair belge.


Yorumlar


DİĞER MAKALELER