GELECEK EĞİTİMLER

Kriz-Travma-Yas Danışmanlığı ve Psikolojik İlk Yardım Eğitimi

28-29-30-31 Mart 2023

Kriz-Travma-Yas Danışmanlığı ve Psikolojik İlk Yardım Eğitimi

Eğitim katılımcılara; kriz, travma, yas ve intihar olgusunu gözden geçirmeyi, bu durumlara verilen tepkileri anlamayı ve bu durumlardan etkilenen kişilere yardımcı olacak becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.
EĞİTİMCİLER

Dr. Nevin Dölek

EĞİTİM ÜCRETİ

850 TL


Çocuk ve Ergenler için Psikolojik Sağlamlık Programı Uygulayıcı Eğitimi

1-2 Nisan 2023

Çocuk ve Ergenler için Psikolojik Sağlamlık Programı Uygulayıcı Eğitimi

Çocuk ve Ergenler için Psikolojik Sağlamlık Programı çocuk ve ergenlerin psikolojik sağlamlık, sosyal beceri ve başa çıkma özelliklerinin desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş deneysel, çok boyutlu ve integratif bir psikoeğitim programıdır.
EĞİTİMCİLER

Dr. Atanur AKAR

EĞİTİM ÜCRETİ

3000 TL


Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi

10-14 Nisan 2023

Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi

Eğitim çocuklara yönelik terapiler konusunda bilgilenmek isteyenlere konunun temel boyutları içerisinde hem teorik hem de pratik düzeyde bilgi vermek ve uygulama becerisi kazandırmaktır.
EĞİTİMCİLER

Klinik Psikolog Hülya Üstekidağ

EĞİTİM ÜCRETİ

2250 TL


Çocuk ve Ergenlerde BDT Uygulamaları Eğitimi

12-13-14 Nisan 2023

Çocuk ve Ergenlerde BDT Uygulamaları Eğitimi

Eğitim katılımcılara, çocuk ve ergenlerle bilişsel davranışçı danışmanlık yaklaşımı ilke ve teknikleri konusunda yeterlilik ve uygulamada yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır.
EĞİTİMCİLER

Dr. Nevin Dölek

EĞİTİM ÜCRETİ

850 TL


Motivasyonel Görüşme Teknikleri

17-18-19 Nisan 2023

Motivasyonel Görüşme Teknikleri

Eğitim, motivasyonel görüşmenin ruhu, temel ilkeleri, teorik alt yapısı, uygulamaları ve stratejileri hakkında derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmanızı sağlayacaktır.
EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. Kültegin ÖGEL ve Uzman Psikolog Melike Şimşek

EĞİTİM ÜCRETİ

1750 TL


Aile ve Evlilik Terapisi 1. Düzey Eğitimi

26-30 Nisan 2023

Aile ve Evlilik Terapisi 1. Düzey Eğitimi

Çalışma alanlarının gerekleri olarak Aile ve Evlilik Terapileri konusunda bilgilenmek isteyenleri, konunun temel boyutları içerisinde hem teorik hem de pratik düzeyde bilgilendirmek.
EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu

EĞİTİM ÜCRETİ

6000 TL


Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi

2-3-4 Mayıs 2023

Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi

Çözüm Odaklı Terapi modeli problemin kendisinden çok, çözüme odaklanan sistematik bir yaklaşım sunar. Danışanın güçlü yönleri üzerine yoğunlaşır. Çözüm, danışanın kendinden kaynak alır, bu durum danışanın özgüveni üstünde de olumlu bir etki yaratır.
EĞİTİMCİLER

Dr. Nevin Dölek

EĞİTİM ÜCRETİ

850 TL