KAYIT DÖNEMİ DEVAM EDEN EĞİTİMLER

Motivasyonel Görüşme Teknikleri

5-6-7 Haziran 2023

Motivasyonel Görüşme Teknikleri

Eğitim, motivasyonel görüşmenin ruhu, temel ilkeleri, teorik alt yapısı, uygulamaları ve stratejileri hakkında derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmanızı sağlayacaktır.
EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. Kültegin ÖGEL ve Uzman Psikolog Melike Şimşek

EĞİTİM ÜCRETİ

1750 TL


Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları Eğitimi

13-14-15 Haziran 20223

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları Eğitimi

Eğitim katılımcılara, çocuk ve ergenlerle bilişsel davranışçı terapi yaklaşımı ilke ve teknikleri konusunda yeterlilik ve uygulamada yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır.
EĞİTİMCİLER

Dr. Nevin. Dölek

EĞİTİM ÜCRETİ

950 TL


Aile ve Evlilik Terapisi 1. Düzey Eğitimi

14-18 Haziran 2023

Aile ve Evlilik Terapisi 1. Düzey Eğitimi

Çalışma alanlarının gerekleri olarak Aile ve Evlilik Terapileri konusunda bilgilenmek isteyenleri, konunun temel boyutları içerisinde hem teorik hem de pratik düzeyde bilgilendirmek.
EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu

EĞİTİM ÜCRETİ

6000 TL


Sosyal Anksiyete Bozukluğuna Bütünsel Müdahale Teknikleri Eğitimi

18 Haziran 2023

Sosyal Anksiyete Bozukluğuna Bütünsel Müdahale Teknikleri Eğitimi

SAB
EĞİTİMCİLER

Dr. Öğretim Üyesi Atanur Akar

EĞİTİM ÜCRETİ

1475 TL


Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi

19-23 Haziran 2023

Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi

Eğitim çocuklara yönelik terapiler konusunda bilgilenmek isteyenlere konunun temel boyutları içerisinde hem teorik hem de pratik düzeyde bilgi vermek ve uygulama becerisi kazandırmaktır.
EĞİTİMCİLER

Klinik Psikolog Hülya Üstekidağ

EĞİTİM ÜCRETİ

2250 TL


Bağımlılığa Yaklaşım Eğitimi

10-11-12 Temmuz 2023

Bağımlılığa Yaklaşım Eğitimi

Bağımlılığa Yaklaşım Eğitimi, alanda klinik olarak çalışan veya çalışacak uzmanların, bağımlığa yaklaşım konusunda pratik bilgiler edinmesini amaçlayan bir bağımlılık terapisi eğitimidir.
EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. Kültegin Ögel/Uzm. Psk Melike Şimşek/Uzm. Psk Kinyas Tekin

EĞİTİM ÜCRETİ

2500 TL


Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi

15-16 Temmuz 2023

Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi

Çözüm Odaklı Terapi modeli problemin kendisinden çok, çözüme odaklanan sistematik bir yaklaşım sunar. Danışanın güçlü yönleri üzerine yoğunlaşır. Çözüm, danışanın kendinden kaynak alır, bu durum danışanın özgüveni üstünde de olumlu bir etki yaratır.
EĞİTİMCİLER

Dr. Nevin Dölek

EĞİTİM ÜCRETİ

950 TL


Kriz-Travma-Yas Danışmanlığı Eğitimi

18-19-20 Temmuz 2023

Kriz-Travma-Yas Danışmanlığı Eğitimi

Eğitim katılımcılara; kriz, travma, yas ve intihar olgusunu gözden geçirmeyi, bu durumlara verilen tepkileri anlamayı ve bu durumlardan etkilenen kişilere yardımcı olacak becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.
EĞİTİMCİLER

Dr. Nevin DÖLEK

EĞİTİM ÜCRETİ

950 TL


EMDR 1. Düzey Temel Eğitimi ve Süpervizyonu

4-5-6-7-8 Ekim 2023

EMDR 1. Düzey Temel Eğitimi ve Süpervizyonu

EMDR
EĞİTİMCİLER

Emre Konuk ve Şirin Atçeken

EĞİTİM ÜCRETİ

12500 TL