KAYIT DÖNEMİ DEVAM EDEN EĞİTİMLER

Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi

4-5-6 Mart 2024

Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi

Çözüm Odaklı Terapi modeli problemin kendisinden çok, çözüme odaklanan sistematik bir yaklaşım sunar. Danışanın güçlü yönleri üzerine yoğunlaşır. Çözüm, danışanın kendinden kaynak alır, bu durum danışanın özgüveni üstünde de olumlu bir etki yaratır.
EĞİTİMCİLER

Dr. Nevin Dölek

EĞİTİM ÜCRETİ

2250 TL


Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları Eğitimi

11-12-13 Mart 2024

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları Eğitimi

Eğitim katılımcılara, çocuk ve ergenlerle bilişsel davranışçı terapi yaklaşımı ilke ve teknikleri konusunda yeterlilik ve uygulamada yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır.
EĞİTİMCİLER

Dr. Nevin. Dölek

EĞİTİM ÜCRETİ

2250 TL


CEPSP101-Çocuk ve Ergenler için Psikolojik Sağlamlık Programı Uygulayıcı Eğitimi

23-24 Mart 2024

CEPSP101-Çocuk ve Ergenler için Psikolojik Sağlamlık Programı Uygulayıcı Eğitimi

Çocuk ve Ergenler için Psikolojik Sağlamlık Programı çocuk ve ergenlerin psikolojik sağlamlık, sosyal beceri ve başa çıkma özelliklerinin desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş deneysel, çok boyutlu ve integratif bir psikoeğitim programıdır.
EĞİTİMCİLER

Dr. Atanur AKAR

EĞİTİM ÜCRETİ

5000 TL


Bağımlılığa Yaklaşım Eğitimi

25-26-27 Mart 2024

Bağımlılığa Yaklaşım Eğitimi

Ruh sağlığı alanında çalışanlara klinik uygulamalarda bağımlılıkla ile ilgili sorunları tanıma, anlama ve yaklaşım konusunda temel bilgileri kazandırmayı amaçlayan bir bağımlılık terapisi eğitimidir.
EĞİTİMCİLER

Kültegin Ögel & Melike Şimşek & Kinyas Tekin

EĞİTİM ÜCRETİ

3000 TL


Kriz-Travma-Yas Danışmanlığı Eğitimi

26-27-28 Mart 2024

Kriz-Travma-Yas Danışmanlığı Eğitimi

Eğitim katılımcılara; kriz, travma, yas ve intihar olgusunu gözden geçirmeyi, bu durumlara verilen tepkileri anlamayı ve bu durumlardan etkilenen kişilere yardımcı olacak becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.
EĞİTİMCİLER

Dr. Nevin DÖLEK

EĞİTİM ÜCRETİ

2250 TL


Motivasyonel Görüşme Teknikleri

1-2-3 Nisan 2024

Motivasyonel Görüşme Teknikleri

Eğitim, motivasyonel görüşmenin ruhu, temel ilkeleri, teorik alt yapısı, uygulamaları ve stratejileri hakkında derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmanızı sağlayacaktır.
EĞİTİMCİLER

Kültegin Ögel & Melike Şimşek

EĞİTİM ÜCRETİ

2500 TL


Kumar Bağımlılığına Yaklaşım Eğitimi

4-5 Nisan 2024

Kumar Bağımlılığına Yaklaşım Eğitimi

Eğitimin amacı, alanda çalışan uzmanların kumar nedeniyle sorun yaşayan danışanlara yaklaşımda pratik bilgiler edinmesini sağlamaktır.
EĞİTİMCİLER

Kültegin Ögel,& Cavid Guliyev & Kinyas Tekin

EĞİTİM ÜCRETİ

2500 TL


Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi

19-20-21 Nisan 2024

Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi

Eğitim çocuklara yönelik terapiler konusunda bilgilenmek isteyenlere konunun temel boyutları içerisinde hem teorik hem de pratik düzeyde bilgi vermek ve uygulama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
EĞİTİMCİLER

Klinik Psikolog Hülya Üstekidağ

EĞİTİM ÜCRETİ

4000 TL


Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi

8-12 Mayıs 2024

Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi

Eğitimin amacı, çalışma alanlarının gerekleri olarak Aile ve Evlilik Terapileri konusunda bilgilenmek isteyenleri, konunun temel boyutları içerisinde hem teorik hem de pratik düzeyde bilgilendirmektir.
EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu

EĞİTİM ÜCRETİ

14000 TL